Samtykke til å gjøre oss bedre

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Beiarpuls 30 gårdsbruk leverer varene

30 gårdsbruk leverer varene

Å produsere trygg og god mat med basis i lokale, naturgitte ressurser er bondens samfunnsoppdrag. 

I Beiarn har vi ca. 30 aktive gårdsbruk, og omtrent alle har husdyrproduksjon. Melk og kjøtt produseres av gras og beite på inn- og utmark. Det er framtidig bærekraft, og bondens samfunnsoppdrag er forankra i FNs bærekraftmål.

Beholdt produksjonsvolum

Til tross for at det er blitt betydelig færre bønder i Beiarn de siste 30 årene har vi beholdt produksjonen i volum både for melk og kjøtt. Det aller meste av dyrka mark holdes også i hevd, først og fremst som fôr til sau, geit og storfe. Spesielt i kumelkproduksjonen er det blitt færre foretak, men verdiskapingen fra hver gård har blitt betydelig større.

Satses friskt

Bøndene i Beiarn er opptatt av ivaretakelse av miljø og biologisk mangfold, og av dyrevelferd. Det er gledelig for bygda at flere av foretakene har investert og modernisert de siste 10 årene, og på den måten tilrettelagt for generasjonsskifte. Jordbruket har vært, og vil fortsatt være viktig for bosetting og sysselsetting i Beiarn.

Kortreist mat

I 2019 leverte bønder i Beiarn ca. 1,4 millioner liter kumelk og ca. 460000 liter geitmelk til meieri, og 36500 kg saue- og lammekjøtt til slakteri. Det dyrkes også potet og litt grønnsaker, mest til privat konsum, og det er viktig å nevne verdiskaping fra gartneri og planteskole. Med basis i landbrukets ressurser produseres lokal «beiarmat» som nytes over hele landet.

I tillegg til mat til folket, produserer jordbruket kulturlandskap til glede for egne innbyggere, gjester og turister. Hvis vi tar med skogen, ligger det et stort potensiale i utnytting av trevirke som ressurs. Skogen er i tillegg en viktig CO»-fanger som bidrar til nøytralisering av klimaavtrykket fra innbyggere, jordbruk og øvrig aktivitet i Beiarn.

Kilder: Beiarn kommune ved landbruksavdelinga // Flere bilder kommer