Samtykke til å gjøre oss bedre

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Beiarpuls Luke 22: Gjør en enorm innsats i lag

Luke 22: Gjør en enorm innsats i lag

De engasjerer seg for å bevare den rødlista nordatlantiske villaksen, og er fornøyd med at Beiarelva er ei av landets beste lakseelver.

– Den store frivillige innsatsen som legges ned i grunneierlagene er kjempeviktig for elva og bygda vår, sier leder i Beiarelva SA, Merethe Selfors. 

Samla sett er aktiviteten rundt elva imponerende stor og betydningsfull.

Det er utrolig mye bra som skjer nå, vi har god framdrift i flere prosjekt og det er positivt.

47 gapahuker, flere utedo, bålplasser, benker og bord, stier, parkeringsplasser, skilting, håver, hvilekasser og fiskeregler på tre språk. – Beiarelva får mye skryt for den gode tilrettelegginga, og det er takket være grunneierne, sier Merethe.

Merethe Selfors er leder i Beiarelva SA, grunneier og ihuga fisker.

Laksetrapp

– Det viktigste prosjektet er å få realisert laksetrappa. Der vi er så godt som i mål med finansiering, og jeg vil få takke alle som har bidratt inn med sterkt engasjement for å få dette til, og ikke minst til de som bidrar økonomisk; staten over regjeringas budsjett, Statkraft, Statskog, Beiarn kommune, grunneierne og lokale næringsaktører.

Gir millontilskudd for styrket villaksstamme:

Landbruks- og matminister Sandra Borch er tilfreds med at laksetrappene rykker nærmere realisering med tilskuddet fra Statskog.

– Villaksen er under press og regnes som nært truet. Disse laksetrappene vil legge grunnlag for at laksestammen i Beiarelva over tid kan bli vesentlig styrket, sier Borch.

Merethe Selfors og ordfører i Beiarn, André Kristoffersen, jubler over at finansiering av laksetrapper ser ut til å være på plass. Merethe skryter av det gode samarbeidet med kommunen.

Frivillig engasjement

– Det gir meg mye å få være med og påvirke forvaltninga i den retninga jeg mener er riktig. Jeg har vært frivillig i flere lag og foreninger, men helsa har gjort at jeg må prioritere. Det er for Beiarelva jeg vil bruke mitt engasjement, sier lederen.

Det gjør godt å bidra, og å føle at man er en positiv ressurs for lokalsamfunnet.

Hun skryter av styret. – Jeg har vært leder i to år, og gjengen som sitter i styret har en veldig god dynamikk. Vi får til mye i lag, har tillit til hverandre og alle bidrar inn med diskusjoner og engasjement.

Merethe syns de har fått til mye på kort tid. – Vi har flere prosjekt som vi jobber med, og jeg syns vi har fått mye framdrift. Det er særlig takket være daglig leder, Robert Selfors, som gjør en kjempeinnsats for oss og elva.

– Han er oppdatert faglig, har god kontakt med øvrig forvaltningsapparat, har kontroll på søknader, og iverksetter og sørger for at styrevedtak gjennomføres.

Fra en av mange befaringer langs elva.

Robert og Merethe Selfors under elveåpning på Storjord.

Søke midler

En hver frivillig organisasjon trenger midler for å gjennomføre aktivitet. – Robert har søkt midler der vi kan, føler jeg, og går den ekstra mila for å få til det vi ønsker.

Andre forvaltningsmessige oppgaver har han også kontroll på. – Han holder tråden i alt, får gjort det praktiske og fremdriften har vært kjempebra.

– Det er mye ansvar vi tar tak i, og å ha en daglig leder med kompetanse og tid til å følge opp visjoner og vedtak er avgjørende. 

– Han er navet i drifta vår, og det merkes at han er genuint interessert i villaks og sjøørret.

Tom Antonsen, Robert Selfors og Ole Petter Nybakk var med og tok ut pukkellaks i 2021.

Bekjempe pukkellaks

Pukkellaksen har blitt ei stor utfordring. – Her ble det gjort en stor dugnadsinnsats i fjor sommer. Ei gruppe stod i beredskap, og rykka ut ved observasjon.

Vi tok ut 170 pukkellaks fra elva.

Ny invasjon er forventet i 2023. – En kan visstnok beregne at de kommer i tigangen neste gang de kommer inn. Det vi si at vi kan få opp mot 1700 pukkellaks her til sommeren, sier Merethe.

Hun er skeptisk til forslaget om kommersialisering av pukkellaks, og uttak i fjorden. – Vi har ansvar for å bevare den trua villaksen. Da kan vi ikke gi pukkellaksen innpass. Den er mer aggressiv, kommer i flokk og fortrenger villaksen fra de beste gyteplassene.

Mange frivillige timer ble lagt ned for å ta ut pukkellaks fra elva i fjor.

Sorteringssystem

Merethe forteller at styret er i gang med å få på plass et felleristsystem som skal plasseres i nedre del av elva. – Vi jobber med finansiering på dette, og henter inn anbud.

– Teknologien er ennå ny, så i første omgang går vi for ei rimeligere løsning med manuell sortering. Det kommer til å kreve mye dugnadsinnsats, og vi håper frivillige vil bidra med røkting av disse fellene til sommeren.

Hun peker på flere positive effekter. – Vi kan stanse pukkellaksen, men også ta ut tydelig oppdrettslaks. I tillegg gir det mulighet for å flytte villlaks rett opp til øvre deler av elva. Det blir mer effektivt og ikke minst bedre for fisken.

Sosialt og verdifullt arbeid legges ned etter sesong.

Fiske etter laks som settes ut i øvre deler av elva.

Stamlaksfiske

I flere år har Beiarelva SA foretatt stamlaksfiske for å sjekke gyteforholdene i øvre deler av vassdraget. – Det har vært viktig for prosjektet med laksetrappene. Nå veit vi at gyteforholdene er svært gode. Vi har registrert yngel fra alle årene det er satt ut villaks.

Det er en stor frivillig innsats som legges ned hvert år for å flytte laks opp i elva, og dermed støtte villaksstammen.

– Der vil jeg særlig berømme Teemu Venejärvi, nestleder i styret, og ansvarlig for organiseringa av stamlaksfisket de siste årene. I lag med en dyktig gjeng har han lagt ned mange frivillige timer for elva.

Langs elva står et imponerende antall gapahuker, bålplasser, utedo og tilrettelagte steder for fiskere og turgåere.

Ikke bare for villaksen

Forvaltning av sjøørretbestanden er et annet område som er viktig for Beiarelva SA. – Vi har også et prosjekt for å bedre gyteforholdene til sjøørreten i mindre elver og bekker.

Her har de blant annet fått midler fra Storglomfjord-fondet, Statsforvalteren og Statskog. – Vi har engasjert bistand for å kartlegge tilstanden i bekkene, og få forslag til tiltak som kan gjøres for å bedre oppvekstvilkårene til ørreten.

Den er også en viktig stamme som vi må hjelpe opp og gå igjen.

– Vi håper å kunne engasjere lokal ungdom når vi skal ut i felt, blant annet med å fjerne hindre for oppgang og tilrettelegge med gytegrus som er egna for sjøørreten.

Å få med ungdommen er viktig for å bidra til lokalt eierforhold til Beiarelva.

De unge må få være med, bli nysgjerrige og lære. Da vokser også engasjementet for videre forvaltning.

Takker Kjell Lorentzen

Beiarelva SA og Beiarn kommune har de siste årene samarbeidet om å betjene lakse- og turistkontoret. – For vår del er det Kjell Lorentzen vi kan takke for det.

– Ja, han driver lakseoppdrett, og folk kan mene hva de vil om det, men jeg har lært han å kjenne som en jordnær person som er genuint opptatt av villaksen.

– Oppsyn, laksevert og stamlaksfiske er bare noe av vår aktivitet som har vært mulig takket være det økonomiske bidraget fra Gigante AS. De er oppriktig engasjert i det som skjer her i bygda, og ønsker å være delaktige for ei bedre utvikling, sier Merethe.

Robert Selfors for Beiarelva SA og Irmelin Kristoffersen for Beiarn kommune har gitt mange fiskere god hjelp i sesong.

Fine fiskeopplevelser

Forvaltning av Beiarelva favner mange områder. Villaksen er også den viktigste grunnen til at mange turister besøker Beiarn om sommeren. – Det har stor betydning for næringslivet vårt, for bensinstasjonen og butikken, for de som driver utleie og selger mat.

Beiarelva samarbeider med Beiarn Jeger- og fiskeforening, og leier blant annet ut gratis fiskeutstyr til barn og unge.

Vi vil at flere skal få komme hit og få denne fantastiske opplevelsen.

– Beiarelva er rangert som ei av de beste lakseelvene i landet vårt, og det er jeg stolt over å få være med på å videreføre, sier Merethe Selfors.

– Det er viktig at vi fortsetter den gode jobben, og jeg syns det er fint å oppleve så mye positivitet og sterkt engasjement for elva vår. 

Flotte fiskeopplevelser venter langs Beiarelva.

Om adventskalenderen

Vil du vinne årets konkurranse? Adventskalender 2022 er feiring av Frivillighetens år, og et ønske om å vise fram de flotte frivillige vi har i bygda. Hver luke er også del av en trivelig førjulskonkurranse.

I luke 22 finner du bokstaven R.
Samle alle bokstavene og sett sammen til ei setning. Send svaret til ebj@beiarn.kommune.no eller via Beiarpuls på FB / Instagram. Hovedpremien er et gavekort på 800 kroner fra Spisskammerset, andre og tredje premie er et gavekort på 500 kroner hos Filialen og hos Kroa.

Lykke til, og god adventstid!